Niepłodność męska

 • W terminologii medycznej tak naprawdę mówimy o „obniżonej płodności” męskiej, a termin „niepłodność” jest zarezerwowany dla par, które nie mogą uzyskać ciąży w czasie rocznego współżycia bez zabezpieczeń.
 • Problem niepłodności dotyczy 15-20% par na całym świecie i połowy mężczyzn w niepłodnych parach.
 • U jednej trzeciej mężczyzn nie jesteśmy w stanie ustalić przyczyny (etiologii) niepłodności. Mówimy wtedy o tzw. niepłodności idiopatycznej.
 • U mężczyzn z uchwytną etiologią mniej więcej po jednej trzeciej z nich ma odpowiednio jedną, dwie lub trzy i więcej przyczyn obniżonej płodności.

Image
Przyczyny „wewnętrzne”
Testimonial by
30% Nieznane (idiopatyczne): prawdopodobnie są kombinacją przyczyn genetycznych i niekorzystnego wpływu środowiska.
Testimonial by
Przyczyny hormonalne: najczęstszą przyczyną jest obniżona produkcja testosteronu w jądrach przez komórki Leydiga, czyli hipogonadyzm. Mogą wynikać z uszkodzenia samego jądra lub niedoboru gonadotropin, gł. lutropiny (LH) produkowanej przez przysadkę mózgową. Inne przyczyny to podwyższone stężenie kortykosterydów (np. w chorobie Cushinga), zaburzenia czynności tarczycy, podwyższone poziomy prolaktyny lub estradiolu.
Testimonial by
Przyczyny genetyczne: procesy związane z płodnością koduje ok. 1500 genów. Najważniejsze z nich zlokalizowane są na chromosomie Y w regionie AZF. Możemy zbadać także geny odpowiedzialne za rozwój nasieniowodów (CFTR), jak również układ wszystkich chromosomów, czyli tak zwany kariotyp. Prawidłowy kariotyp mężczyzny to 46XY. Częsta wada genetyczna dotycząca kariotypu to zespół Klinefeltera.
Testimonial by
Żylaki powrózka nasiennego: są przyczyną 30% niepłodności pierwotnej (niemożność uzyskania pierwszej ciąży/dziecka), oraz 85% niepłodności wtórnej (problemy pojawiły się przy staraniach o kolejne dziecko). Schorzenie to jest wrodzone i postępuje wraz z wiekiem pacjenta. Może dawać dolegliwości takie jak ból czy obniżenie poziom testosteronu.
Testimonial by
Przyczyny ogólnoustrojowe: przewlekłe choroby, a także często przyjmowane w związku z nimi leki, obniżają płodność w różnych mechanizmach. Należą do nich przewlekła niewydolność nerek i wątroby, cukrzyca, poważne schorzenia neurologiczne.
Testimonial by
Wnętrostwo czyli niezstąpienie jąder: w życiu płodowym jądra „zstępują” z okolicy nerek do moszny. Jeśli coś zaburzy ten proces i jądra nie dotrą do moszny, mówimy o wnętrostwie. Do końca 1 roku życia w przypadku wnętrostwa, jądra powinny być sprowadzone do moszny chirurgicznie.
Testimonial by
Przyczyny zapalne: stany zapalne gruczołu krokowego i najądrza mogą powodować niedrożność dróg nasiennych np. przewodu najądrza czy przewodów wytryskowych. Przewlekłe stany zapalne, także bezobjawowe, mogą być przyczyną obniżonej ruchliwości, liczby całkowitej i liczby prawidłowych plemników.
Testimonial by
Zaburzenia wzwodu i wytrysku: mogą utrudniać lub uniemożliwiać wprowadzenie nasienia do dróg rodnych kobiety.
Testimonial by
Przyczyny immunologiczne: obecność przeciwciał przeciw plemnikowych może powodować obniżenie lub brak ruchliwości plemników.
Testimonial by
Guzy jądra: zarówno sam nowotwór jądra, jak i jego leczenie (chirurgia, chemioterapia czy radioterapia), powodują obniżenie płodności.
Testimonial by
Wiek: po 40 roku życia mężczyzny następuje obniżanie parametrów nasienia.
Testimonial by
Niedrożność dróg nasiennych: może być zlokalizowana na poziomie wewnątrzjądrowym, najądrza (najczęstsza), nasieniowodów czy przewodów wytryskowych. Jej przyczyny mogą być wrodzone/genetyczne (np. mutacje CFTR), pozapalne, pourazowe czy jatrogenne (np. wazektomia).
Image
Przyczyny „zewnętrzne"
czyli niekorzystny styl życia i skażenie środowiska
Testimonial by
Otyłość: obniża płodność w wielu mechanizmach, między innymi: obniżonego poziomu testosteronu, podwyższonego poziomu estradiolu, zaburzeń erekcji.
Testimonial by
Skażenie środowiska: setki substancji obecnych w glebie, powietrzu, wodzie i żywności powoduje uszkodzenie spermatogenezy. Przemysłowemu skażeniu środowiska przypisywane jest stałe obniżanie parametrów nasienia w ostatnich dziesięcioleciach. Szczególnie obciążające są produkty przeróbki ropy naftowej.
Testimonial by
Leki, używki, chemia domowa: od sterydów anabolicznych, przez tytoń, alkohol i narkotyki po wszechobecne zmiękczacze /plastyfikatory – wszystkie te substancje działają niekorzystnie na proces produkcji plemników.
Testimonial by
Styl życia: stres, brak ruchu/umiarkowanego wysiłku fizycznego, siedzący tryb życia i pracy, dieta (najlepsza to śródziemnomorska), przegrzewanie jąder: gorące kąpiele/sauna.
Testimonial by
Narażenie zawodowe: wysokie temperatury, promieniowanie rentgenowskie, elektromagnetyczne, WiFi, telefony komórkowe, opary substancji chemicznych.
Image
Diagnostyka

Podstawowym testem w diagnostyce płodności męskiej są badania nasienia

 • Komputerowe badanie nasienia (CASA), określające parametry fizykochemiczne nasienia: objętość ejakulatu, lepkość, upłynnienie, koncentrację i liczbę plemników, ich ruchliwość, odsetek żywych, przeżywalność i liczbę prawidłowo zbudowanych, a także obecność innych komórek (np. odpowiedzialnych za stan zapalny leukocytów).
 • Test fragmentacji DNA. Różnego typu badania mówiące o prawidłowości uporządkowania materiału genetycznego plemnika. Na ogół wynik powyżej 25-30%  zdefragmentowanych jest uważany za nieprawidłowy.  Na podstawie tego jednego parametru liczbowego można wnioskować, czy zapłodnienie drogą naturalną jest możliwe, utrudnione czy niemożliwe.
 • Specjalistyczne testy: czynnościowe (np. MAR test, test wiązania z kwasem hialuronowym, swim-up test) i biochemiczne (np. oznaczanie kwasu cytrynowego, fruktozy, obojętnej glukozydazy NAG), odzwierciedlają stan czynności odpowiednio stercza (prostaty, gruczołu krokowego), pęcherzyków nasiennych i najądrza.
 • USG narządów moszny z oceną przepływów naczyniowych metodą color Doppler: pozwala na potwierdzanie rozpoznania klinicznie znaczących żylaków powrózka nasiennego, wykrycia nowotworów i mikrozwapnień jąder, a także innych patologii: torbieli najądrza/nasiennej, niewielkiego wodniaka jądra.
 • Badania hormonalne: testosteron, globulina wiążąca hormony płciowe, lutropina, follikulotropina, prolaktyna, estradiol, kortyzol, tyreotropina i markery guzów jadra: alfafetoproteina i beta HCG.
 • Badania genetyczne: kariotyp, mikrodelecje AZF, mutacje CFTR wykonuje się w przypadkach braku plemników (azoospermia), ich bardzo niskiej koncentracji (<5mln/ml) lub braku ruchliwości.
Image
Badanie nasienia – spermiogram, CASA

Na podstawie spermiogramu możemy wnioskować o prawidłowej lub obniżonej płodności męskiej. W nomenklaturze medycznej, bazując na wytycznych WHO opublikowanych w 2010 roku, stosujemy następujące określenia:

 • Oligozoospermia: obniżona koncentracja (<15mln/ml) i / lub całkowita liczba plemników (<39 mln./ejakulat).
 • Hipospermia: obniżona objętość ejakulatu (<1,5ml).
 • Astenozoospermia: obniżona ruchliwość plemników (ruch postępowy <32% i/lub całkowity <40%).
 • Teratozoospermia: obniżony odsetek plemników o prawidłowej budowie (<4%).
 • Azoospermia: brak plemników w ejakulacie.
 • Cryptospermia: pojedyncze plemniki w polu widzenia.
 • Leukospermia: podwyższona liczba leukocytów (krwinek białych) w ejakulacie (>1mln/ml).